Servicii consultanta - PSI – Cadru tehnic PSI

HEALTH SAFETY ENGINEERING SERVICES SRL Cluj-Napoca

0722-201774, 0724-473473

Detalii

 • instructiuni si proceduri interne pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor din domeniul situatiilor de urgenta si prevenirea si stingerea incendiilor;
 • decizii specifice (responsabilitati, fumatul, cai de acces, permis de lucrul cu focul, echipa de interventie,etc.);
 • tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • programul anual de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii;
 • lista interna de dotare cu mijloace de interventie;
 • planul de interventie;
 • planuri de evacuare in caz de dezastru;
 • instruirea si informarea personalului in domeniul situatiilor de urgenta si a prevenirii si stingerii incendiilor;
 • controlul periodic la toate locurile de munca in scopul prevenirii incendiilor si informarea prin rapoarte scrise a beneficiarul cu privire la deficientele constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
 • actualizarea planului de interventie, a planului de alarmare si a planului de evacuare;
 • urmarirea realizarii masurilor stabilite prin programele proprii de masuri si prin controalele efectuate de catre organele de stat abilitate;
 • participarea la controalele efectuate de catre organele de stat abilitate;
 • efectuarea exercitiilor de stingere;
 • efectuarea exercitiilor de evacuare in caz de dezastru.

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.