Consultanta in securitate şi sănătate în muncă

HEALTH SAFETY ENGINEERING SERVICES SRL Cluj-Napoca

0722-201774, 0724-473473

Detalii

Pentru că știm că prețul contează foarte mult în alegerea unei oferte, vă invităm să ne solicitați auditarea firmei dumneavoastră, auditare SSM/PSI absolut gratuită, în urma căreia veți primi un raport amănunțit și o ofertă de servicii personalizată, care va răspunde cel mai bine dorințelor și nevoilor dumneavoastră.

Serviciu Extern de Prevenire și Protecție

 • instructiuni si proceduri interne pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca;
 • decizii specifice (CSSM, persoana desemnata cu securitatea si sanatatea in munca, etc.);
 • stabilirea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului;
 • tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • programul anual de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii;
 • planul anual de masuri si control in vederea eliminaruii factorilor de risc sau a corectarii lor pana la limitele admise prin lege pentru activitatile desfasurate;
 • evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
 • stabilirea zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca;
 • evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • lista interna de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie;
 • elaborarea clauzelor privind securitatea si sanatatea în munca pentru contractele de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini;
 • instruirea si informarea personalului in privinta problemelor de SSM;
 • controlul periodic la toate locurile de munca in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si informarea prin rapoarte scrise a beneficiarul cu privire la deficientele constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situatia în care mai multi angajatori îsi desfasoara activitatea în acelasi loc de munca;
 • actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 • participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor legale;
 • întocmirea evidentelor accidentelor de munca conform competentelor legale;
 • urmarirea realizarii masurilor stabilite prin programele proprii de masuri si prin controalele efectuate de catre organele de stat abilitate;
 • participarea la controalele efectuate de catre organele de stat abilitate.

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.