Termeni si conditii

1. INTRODUCERE

1.1 Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul şi vizitarea acestui website se supune Termenilor şi Condiţiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.
1.2 Utilizatorul va avea acces permanent la Termenii şi Condiţiile pentru utilizarea website-ului pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu este de acord cu condiţiile impuse, trebuie să înceteze folosirea website-ului.

2. IDENTIFICAREA SOCIETĂŢII

2.1 Website-ul www.catalogafaceri.ro este proprietatea societăţii Millenium Management SRL, cu sediul în Târgu Mureş, P-ța Trandafirilor, nr 25, birourile 8-9., jud. Mureş, 540049, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J26/762/1999, CIF RO 12481579, numit pe parcursul acestor Termeni şi Condiţii www.catalogafaceri.ro.
2.2 Adresa de contact: Targu Mureş, P-ța Trandafirilor, nr 25, birourile 8-9., jud. Mureş, 540049 Tel: 0748-380520, 0740-115960 email: info@catalogafaceri.ro.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR

3.1 Website-ul www.catalogafaceri.ro este un portal web de promovare online a firmelor din România.
3.2 Descrierea detaliată a serviciilor oferite, inclusiv oferta comercială se poate vizualiza la linkul următor: www.catalogafaceri.ro/înregistrare.

4. TERMENII FOLOSIŢI ÎN PREZENTUL ACORD CONTRACTUAL AU URMĂTORUL ÎNŢELES:

www.catalogafaceri.ro – Website-ul şi orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet care aparţin unor terţi şi care sunt accesate de Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.catalogafaceri.ro nu intră în sfera acestei definiţii.

UTILIZATOR - orice persoană fizică sau juridică care accesează www.catalogafaceri.ro , fiind interesată de datele, informaţiile, anunţurile sau serviciile furnizate prin intermediul paginii, precum şi orice persoană juridică, care achiziţionează servicii furnizate de societatea Millenium Management SRL, prin intermediul website-ului www.catalogafaceri.ro .

FURNIZOR - societatea Millenium Management SRL, cu sediul în Târgu Mureş, P-ța Trandafirilor, nr 25, birourile 8-9., jud. Mureş, 540049, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J26/762/1999, CIF RO 12481579.

COMANDĂ - oferta lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată pe website-ul www.catalogafaceri.ro de către SC Millenium Management SRL.

TERMENI ŞI CONDIŢII - prevederile acestui acord contractual, create de societatea Millenium Management SRL, care definesc regulile pe care Utilizatorul trebuie să le respecte în vederea utilizării paginii.

OPERATOR - persoana desemnată de societatea Millenium Management SRL, pentru a verifica/modifica/cenzura/înlătura conţinutul Comenzilor publicate de către Utilizatori pe website-ul www.catalogafaceri.ro .

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

5.1 Conţinutul website-ului www.catalogafaceri.ro, incluzând dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum şi orice alte date şi aplicaţii, aparţin societăţii Millenium Management SRL, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor şi Legilor privind drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială.
5.2 Comenzile publicate de Utilizatori la "Descriere firmă", “Produse/Preţuri/Servicii“ şi în "Ofertele Firmelor" sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparţinând website-ului www.catalogafaceri.ro din momentul postării, fiind protejate ca atare conform legii.
5.3 Preluarea oricăror informaţii de pe acest website în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale fără acordul scris al societăţii Millenium Management SRL, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. Dreptul de autor şi responsabilitatea asupra informaţiilor şi conţinutului postat de Utilizatorii înregistraţi sau terţe persoane, aparţin în totalitate celor care au publicat acea informaţie.
5.4 Utilizatorii website-ului www.catalogafaceri.ro înţeleg faptul că sunt responsabili de orice conţinut publicat de către ei pe website-ul www.catalogafaceri.ro, şi că sunt singurii care pot fi traşi la răspundere de autorităţile competente pentru încălcarea oricarui act normativ, indiferent că vorbim de informaţii publicate, fotografii sau orice alt tip de conţinut.
5.5 Este interzisă orice utilizare a conţinutului www.catalogafaceri.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislaţia în vigoare. Nu sunt permise:
- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest website;
- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui website, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informatiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
- încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua www.catalogafaceri.ro sau accesarea oricaror servere sau servicii din reţeaua www.catalogafaceri.ro care nu sunt publice, fără autorizaţie;
- încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua www.catalogafaceri.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
- folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
5.6 Violarea acestor reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Website-ul www.catalogafaceri.ro va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.
5.7 Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email info@catalogafaceri.ro.

6. COMANDA UTILIZATORULUI

6.1 Comanda Utilizatorului în sensul înregistrării firmei pe website-ul www.catalogafaceri.ro va fi postată prin completarea unui formular.
6.2 Prin trimiterea Comenzii către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate şi necondiţionat cu prevederile prezentului acord contractual, fiind pe deplin conştient de faptul că, în caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la răspundere.
6.3 Utilizatorul îşi asumă în întregime răspunderea pentru conţinutul Comenzii şi pentru veridicitatea informaţiilor comunicate Furnizorului.
6.4 Procedura postării Comenzii unei firme pe website-ul www.catalogafaceri.ro este detaliată la secţiunea intitulată “Înregistrare firmă”.
6.5 Valabilitatea unui pachet este de 1 an cu posibilitatea de prelungire la sfârşitul acestui termen.

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI

7.1 Furnizorul se obligă să publice toate Comenzile transmise de către Utilizatori prin intermediul website-ului www.catalogafaceri.ro care sunt conforme cu prevederile impuse prin prezentul acord contractual.
7.2 Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncţionalităţi reclamate legate de funcţionarea website-ului www.catalogafaceri.ro sau eventuale neconcordanţe între datele furnizate în Comandă de către Utilizator şi datele publicate pe www.catalogafaceri.ro de către Furnizor.
7.3 Furnizorul nu este obligat să remedieze disfuncţionalităţile rezultate din neconcordanţele semnalate de către Utilizatori care se datorează faptului că, Operatorii Furnizorului au modificat parţial Comenzii, astfel încât acesta să îndeplinească condiţiile impuse prin prezentul acord contractual.
7.4 Furnizorul nu oferă nicio garanţie Utilizatorilor că website-ul www.catalogafaceri.ro va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafişarea Comenzilor sau întreruperea afişării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului său şi nici pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauză.
7.5 Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecţiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor şi/sau partenerilor săi. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activităţile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conţinut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul Comenzii.
7.6 Furnizorul îsi rezervă dreptul de a şterge sau modifica parţial o Comandă în cazul în care se constată că încalcă Termenii şi Condiţiile, în special în cazul în care acesta are un conţinut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenţă neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe persoane sau este contrar bunelor practici, care acţionează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment şi alte porţiuni din conţinutul website-ului www.catalogafaceri.ro .
7.7 Furnizorul are dreptul de a şterge orice Comandă sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea rezonabilă că prin Comenzile publicate sau a conturilor create de Utilizatori s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităţilor altor utilizatori ai serviciului.
7.8 Furnizorul declară că deţine drepturile de proprietate intelectuală legate de website-ul www.catalogafaceri.ro , în afara Comenzilor publicate pe site de către Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare în condiţiile prevăzute de prezentul acord contractual.
7.9 Furnizorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru conţinutul sau veridicitatea Comenzilor publicate şi nici nu garantează pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise in Comenzile publicate.

8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

8.1 Utilizatorul este îndreptăţit să beneficieze în întregime de serviciile website-ului, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor acestui acord contractual.
8.2 Utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul Comenzilor publicate şi declară că acestea corespund cu starea reală şi juridică a produsului şi că nu încalcă drepturile Furnizorului şi/sau ale unor terţe persoane.
8.3 Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privinta conţinutului publicat.
8.4 În afara informaţiilor legate de propria Comandă, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informaţii de pe website-ul www.catalogafaceri.ro în vederea republicării totale sau parţiale sub orice formă, fără a avea acordul scris al Furnizorului.
8.5 Nu sunt admise spre publicare Comenzi pentru:
Societăţi care promovează droguri, obiecte şi materiale erotice sau obscene;
Societăţi care promovează alcool şi bauturi alcoolice;
Societăţi care promovează ţigări şi produse pe bază de tutun;
Societăţi care promovează servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot şi alte activităţi similare.
Societăţi care promovează bunuri periculoase pentru sănătatea şi viaţă umană;
Societăţi care promovează sex plătit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
Societăţi care promovează oferte de locuri de muncă care implică masaj erotic, sex plătit sau activităţi de videochat;
Societăţi care promovează produse contrafăcute sau replici;
Societăţi care promovează servicii de împrumut, amanet, credite sau camată.
Societăţi care promovează produse farmaceutice şi medicamete cu excepţia suplimentelor alimentare, vitamine, medicamente pe bază de plante.
Societăţi care promovează organe umane.
Societăţi care promovează arme din categoria armelor şi muniţii letale/neletale (arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecţie, arme de panoplie) şi arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuţite, şişuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci şi bastoane telescopice). arme şi muniţii letale/neletale care nu respectă dispoziţiile prevăzute de către Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor;
Nu pot fi publicate Comenzi care conţin link-uri către alte site-uri.
Nu pot fi publicate anunţuri în altă limbă decât cea Română sau care conţin un limbaj necorespunzător.
8.6 Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului acord contractual de către oricare dintre Comenzile promovate pe website-ul www.catalogafaceri.ro, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcţie de situaţia concretă, de la caz la caz:
- fie să modifice parţial Comanda, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ştergerea acesteia de pe website şi să se îndrepte erorile sau inadvertenţele constatate;
- fie să se întrerupă continuitatea publicării Comenzii prin refuzarea acesteia. Refuzarea Comenzii înseamnă dezactivarea postării acesteia de pe website-ul www.catalogafaceri.ro.
8.7 În cazul refuzării Comenzii şi ştergerii acesteia de pe website-ul www.catalogafaceri.ro, Utilizatorul va fi informat în scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema şi a republica Comanda.

9. POLITICA DE FACTURARE

9.1 Preţurile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt prevăzute pe website-ul www.catalogafaceri.ro .Plata se poate face prin card online, fiind necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele sale. Formularul şi toate informaţiile relevante pentru comandă sunt date de PayU, furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina către care va fi redirecţionat Utilizatorul.
9.2 Furnizorul va emite către Utilizator o factură reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform numărului de înregistrare atribuit, în termen de 72 de ore lucrătoare de la efectuarea plăţii.
9.3 Furnizorul va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii, prin adăugarea facturii prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată de acesta.
9.4 Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile prin adăugarea acestora de catre Furnizor în poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată.
9.5 În cazul în care plata a fost efectuată şi confirmată Comanda va fi promovată pe website-ul www.catalogafaceri.ro în maxim 72 de ore de la primirea de către Furnizor a dovezii privind efectuarea plăţii.
9.6 Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Credit/Debit Card Visa/Mastercard Wire Transfer (Transfer Bancar) Cash on Delivery (plata ramburs), PayPal, Linkuri de plata, Interfată de plată pentru dispozitive mobile. În cazul în care soldul creditului este 0, plata prin contul www.catalogafaceri.ro nu este disponibilă.

10. POLITICA DE RAMBURSARE

10.1 În situaţia în care o Comandă promovată este dezactivată de către Furnizor, deoarece încalcă Termenii şi Condiţiile website-ului www.catalogafaceri.ro, Utilizatorul va avea posibilitatea înregistrării unei noi Comenzi în conformitate cu prevederile acordului contractual, în contul aceluiaşi număr de înregistrare atribuit anterior, în termen de 5 zile, în caz contrar va pierde dreptul de restituire al sumei achitate.
10.2 În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Comanda fără să remedieze problemele semnalate, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul acestuia pe website-ul www.catalogafaceri.ro în vederea postării de noi Comenzi sau administrării Comenzilor existente.
10.3 În situaţia în care Furnizorul nu înregistrează Comanda în 72 de ore de la expirarea termenului prevăzut la pct. 10.1 sau la expirarea termenului prevăzut la pct. 9.5, din culpa sa exclusivă, este obligat la restituirea sumei achitate de Utilizator în termen de 7 zile, cu excepţia situaţiei în care se constată erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Operatorului Site-ului, lipsa funcţionării conexiunii la internet, viruşii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice maliţioase, accesul neautorizat în sistemele website-ului, etc, care vor fi deîndată notificate clientului.
10.4 Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Furnizorul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea website-ului, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a Furnizorului.

11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe continuă îmbunătățire în întreagă noastră activitate.

MILLENIUM MANAGEMENT SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezențelor Termeni și Condiții.

MILLENIUM MANAGEMENT SRL este o persoană juridică română, care are ca obiect principal de activitate operarea site-ului catalogafaceri.ro si a ghidului tiparit.

MILLENIUM MANAGEMENT SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

MILLENIUM MANAGEMENT SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativa, fie la solicitarea MILLENIUM MANAGEMENT SRL., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă servicii online, etc., prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere), participarea la tombole și concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website MILLENIUM MANAGEMENT SRL, etc.

Utilizarea acestui website dar și a altor website-uri MILLENIUM MANAGEMENT SRL de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale MILLENIUM MANAGEMENT SRL.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil că anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

MILLENIUM MANAGEMENT SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsură în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează MILLENIUM MANAGEMENT SRL? Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea. Pentru a accesa website-urile MILLENIUM MANAGEMENT SRL, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente a MILLENIUM MANAGEMENT SRL, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, implicând achiziționarea de servicii MILLENIUM MANAGEMENT SRL oferite pe website, sau abonarea la newsletter-ele MILLENIUM MANAGEMENT SRL, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, va putem solicită anumite date cu caracter personal.

În acest sens, Millenium Management SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal : numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. cont bancar etc.

Cine sunt persoanele vizate? Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:
• Clienții persoane fizice angajați ai MILLENIUM MANAGEMENT SRL (actuali, foști sau potențiali), reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;
• Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii) și ai instituțiilor/autorităților publice.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte. Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activității Millenium Management SRL, Millenium Management SRL va solicită datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor.

Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de Millenium Management SRL, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Prin citirea prezențelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor MILLENIUM MANAGEMENT SRL, dumneavoastră sunteți informat/a și/sau va exprimați în mod expres consimțământul (va dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al MILLENIUM MANAGEMENT SRL, dumneavoastră puteți refuză o astfel de prelucrare sau va puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoană vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de MILLENUM MANAGEMENT SRL.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ? Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:
• Derularea activității comerciale/contractuale a MILLENIUM MANAGEMENT SRL;
• Facturarea și încasarea valorii serviciilor MILLENIUM MANAGEMENT SRL;
• Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor
• Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
• Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
• Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
• Activități de audit și control/supraveghere;
• Arhivare, scopuri statistice;
• Colectare debite/Recuperare debite restante;
• Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești , etc.

Millenium Management SRL va consideră toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal? Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:
• Clienți persoane juridice ai MILLENIUM MANAGEMENT SRL (actuali, foști sau potențiali), reprezentanți/împuterniciți acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
• Furnizori, prestatori și alte entități juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai MILLENIUM MANAGEMENT SRL, autorități/instituții publice;

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:
• autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau că urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către MILLENIUM MANAGEMENT SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afară celor menționați în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing) Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de MILLENIUM MANAGEMENT SRL cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile MILLENIUM MANAGEMENT SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener MILLENIUM MANAGEMENT SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai MILLENIUM MANAGEMENT SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră. În cazul în care MILLENIUM MANAGEMENT SRL intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (dacă persoanele vizate au optat în acest sens) dvs. veți fi informați în prealabil. Dumneavoastră va puteți exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situație, în cazul în care veți dori că datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de MILLENIUM MANAGEMENT SRL, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea MILLENIUM MANAGEMENT SRL, va puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”. În relația cu Millenium Management SRL, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal În vederea realizării scopului menţionat, MILLENIUM MANAGEMENT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților MILLENIUM MANAGEMENT SRL, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziţie/ de ștergere (cu excepția situației în care MILLENIUM MANAGEMENT SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către MILLENIUM MANAGEMENT SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne MILLENIUM MANAGEMENT SRL și/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră? Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin Internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce MILLENIUM MANAGEMENT SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile MILLENIUM MANAGEMENT SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Securitatea datelor bancare. În cazul plăților efectuate cu cardul (exemplu: achiziționare bilete online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluțiilor de plata online oferite de terți autorizați în relația cu MILLENIUM MANAGEMENT SRL. În vederea eliminării riscului că datele dumneavoastră să între în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați în relația cu MILLENIUM MANAGEMENT SRL garantează legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, dată expirării, etc) și a sistemelor informatice utilizate. Condițiile transferurilor de date personale în afară spațiului UE și al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afară spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor vizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră? Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată MILLENIUM MANAGEMENT SRL., în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune, în orice moment, în mod gratuit, că datele cu caracter personal pe care le furnizați către MILLENIUM MANAGEMENT SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care MILLENIUM MANAGEMENT SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța. În caz de opoziție nejustificată, MILLENIUM MANAGEMENT SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către MILLENIUM MANAGEMENT SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de MILLENIUM MANAGEMENT SRL și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, MILLENIUM MANAGEMENT SRL poate: • fie să perceapă o taxa rezonabilă țînând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentu luarea măsurilor solicitate; • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercită dreptul de opoziție în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, MILLENIUM MANAGEMENT SRL este îndreptățită să considere Contractul încheiat cu Clientul MILLENIUM MANAGEMENT SRL de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenție a instanțelor judecătorești, cu excepția unei notificări prealabile. De asemenea, dumneavoastră va este recunoscut dreptul de a depune o plângere în față unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră? Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul MILLENIUM MANAGEMENT SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: info@catalogafaceri.ro Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor MILLENIUM MANAGEMENT SRL prezențele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor MILLENIUM MANAGEMENT SRL sau utilizarea serviciilor MILLENIUM MANAGEMENT SRL prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate noile prevederi.

12. MESAJE COMERCIALE NESOLICITATE

12.1 Website-ul www.catalogafaceri.ro se pronunţă împotriva trimiterii de mesaje comerciale nesolicitate pentru care nu are acordul explicit al Utilizatorului (spam). Website-ul www.catalogafaceri.ro acordă posibilitatea abonării la newsletter-ul nostru cu noutăţi din site şi informaţii despre promoţiile www.catalogafaceri.ro prin simpla introducere a emailului dvs. Acesta va trebui însă confirmat prin apasarea pe un link trimis la adresa respectivă (double opt-in). De asemenea, veţi avea posibilitatea să vă dezabonaţi în orice moment de la acest newsletter, printr-un link din fiecare e-mail trimis. Pentru orice probleme tehnice legate de mesaje comerciale trimise de www.catalogafaceri.ro. vă rugăm să trimiteţi un email la info@catalogafaceri.ro şi vom rezolva problema cât de curând posibil.

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII

13.1 Societatea Millenium Management SRL nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţi de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor website-ului;
- costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe website-ul www.catalogafaceri.ro;
- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
- orice altă problemă legată de serviciile website-ului.
13.2 Website-ul www.catalogafaceri.ro conţine legături sau trimiteri către alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni şi condiţii de utilizare specifici, astfel cum sunt aceştia specificaţi pe site-urile/paginile respective, societatea Millenium Management SRL nefiind răspunzătoare şi neasumându-şi nicio obligaţie pentru conţinutul respectivelor site-uri şi/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Întrucât societatea Millenium Management S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe website-ul www.catalogafaceri.ro, Utilizatorul accesează acele site-uri şi/sau le foloseşte produsele/serviciile exclusive pe propriul risc şi pe propria răspundere.

14. MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

14.1 Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral Termenii şi Condiţiile acordului contractual fără o notificare prealabilă.
14.2 Este responsabilitatea Utilizatorilor de a verifica periodic conţinutul acestor Termeni şi Condiţii.
14.3 În situaţia modificării Termenelor şi Condiţiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Comenzi care au fost încheiate între Furnizor şi Utilizatori sub egida Termenilor şi Condiţiilor anteriori.

15. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII.

15.1 Drepturile şi obligaţiile părţilor, menţionate în prezentul acord contractual, precum şi toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
15.2 Orice litigiu care are ca obiect o dispută aparută în legătură cu aceşti Termeni şi Condiţii urmează a fi soluţionat de instanţele competente din Târgu Mureş.

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.