PROSPECȚIUNI RESURSE NATURALE – EXPLORARE ȘI EXPLOATARE

GEOSTUD SRL Sector 1

021-2202266

Detalii

Activități:

Documentare pe baza articolelor științifice, hărților și altor informații disponibile cu privire la potențialul de exploatare în diferite regiuni;

Planificarea și obținerea autorizațiilor și a permiselor pentru prospectiune, explorare, dezvoltare sau exploatare (depunerea întregii documentații tehnice și obținerea avizelor de la autoritățile competente);

Reprezentarea Clientului în fața autoritățilot și altor factori implicați și participarea la ședințe de lucru sau de susținere a proiectului de lucru;

Activități de investigare prin foraje, măsurători seismice, geoelectrice, magnetometrice, gravimetrice, magneto-telurice, geochimice și determinări mineralogice;

Elaborarea de proiecte specifice și obținerea autorizațiilor aferente;

Prelucrarea și interpretarea datelor achiziționate în teren;

Elaborarea de studii și rapoarte specifice activității de prospectare a resurselor;

Servicii de ecologizare, proiectare și închidere a operațiunilor de explorare/exploatare.

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.