Divorțul la notar

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ Sector 3

021-3208027, 0756-191261, 0748-115411

Detalii

Este cea mai simplă cale de a desface o căsătorie, chiar și atunci când există copii minori. Nu trebuie să existe, ca o condiție principală, decât acordul părților.

Competenta în a soluționa cererea aparține notarului public de la locul încheierii căsătoriei, sau notarului public de la ultima locuință comuna a soților.

Pentru a putea divorța, soții trebuie să se prezinte personal în fața notarului public în vederea depunerii actelor și a semnării cererii de divorț. În cazul în care unul dintre soți nu se poate prezenta la depunerea cererii, el poate fi reprezentat de către un mandatar cu procura specială și autentică- atenție- procura este valabilă exclusiv pentru depunerea cererii iar nu pentru semnarea documentelor finale.

Documentele necesare sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale sotilor, certificatele de naștere ale copiilor minori, actele de identitate ale soților, dovada ultimei locuințe comune.

Anterior actualei reglementări legale,  situatia juridică era depașită de realitatea socială, întrucât existau numeroase cupluri care, deși se întelegeau perfect cu privire la toate aspectele legate de desfacerea casatoriei, nu avea de urmat decat calea instantei de judecată. Pronuntarea divorțului era asadar un motiv de trauma suplimentară, atât pentru soți cât și pentru copiii lor minori, aceștia fiind obligați să facă față și să se supună caracterului contencios și public al divorțului în instanță. Prin apariția posibilității pronunțării divorțului de către notarul public, această procedură este mult simplificată.

Atenție- notarul public poate pronunța divorțul doar în situațiile în care soții se înțeleg. Pentru orice altă situație, Legea obligă părțile să recurgă la instanța de judecată.

Ce inseamnă și ce presupune acum un divorț pronuntat, prin acordul soților, de către notarul public? În primul rând există beneficiul  unei proceduri „curate”. Avantajul acesteia constă în special în inexistența unor traume suplimentare, atât pentru soți, cât, mai ales pentru copiii minori.

Divorțul la  notar este condiționat de înțelegerea soților cu privire la divorț, la numele pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei și cu privire la situația copiilor minori. Nu trebuie sa existe obligatoriu o înțelegere și cu privire la bunurile comune ale soților, la modul de împartire al acestora. Problemele patrimoniale de acest tip se pot rezolva atât concomitent cu divorțul cât și ulterior, fie printr-un partaj voluntar fie prin instanța de judecată. Oricum, lipsa unui acord în acest sens nu are nici o relevanță în raport de  pronunțarea divorțului, dacă soții sunt de acord cu privire la  desfacerea căsătoriei și la celelalte aspecte pe care le-am menționat.

În cazul in care există copii minori, din căsătorie, adoptați sau din afara căsătoriei ( prin aceasta se înteleg acei copii comuni ambilor soți, rezultați din conviețuirea lor anterioară încheierii căsătoriei, iar nu copiii fiecarui soț, rezultați din alte relații), între soți trebuie să existe o înțelegere referitoare la următoarele aspecte :

  • exercitarea autorității părintești în comun
  • stabilirea domiciliului fiecărui copil
  • modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre soțul separat și fiecare copil
  • modalitatea de contribuție a soților la cheltuielile de crestere, educare și pregătire profesională a fiecărui copil .

De asemenea , dacă minorii sunt în varstă de cel puțin 10 ani, ei vor fi audiați, în conformitate cu prevederile art 264 NCC, în prezența ambilor părinți. Înainte de aceasta audiere este indicată o întrevedere prealabilă cu notarul public, pentru a stabili modalitatea de audiere și evitarea oricăror traume.

În plus, odată cu depunerea cererii, notarul public va sesiza autoritatea tutelară de la locul în care domiciliază copiii în vederea efectuării unei anchete psihosociale.  Este necesar ca părinții să se prezinte la Autoritatea compententă de la locul unde domiciliază minorii în vederea efectuării acestei anchete. Adresa în baza căreia se efectuează este emisă de notarul public, legal sesizat.

În toate cazurile de divorț la notar, legea prevede un termen obligatoriu, de minim 30 de zile, în care părțile se pot răzgandi. Termenul nu mai poate fi prelungit decât în cazuri speciale, precum ar fi de exemplu, cazul divorțului cu copii minori, dacă nu a putut fi audiat minorul sau nu a fost realizată ancheta psihosocială. La expirarea acestui termen părțile sunt obligate să se prezinte personal. Dacă stăruie în divorț și dacă se menține acordul lor cu privire la  cele prezentate anterior, divorțul se pronunta pe loc, eliberându-se certificatul de divorț.

În cazul în care soții nu se prezintă, divorțul nu va mai fi pronunțat iar soții vor rămâne căsătoriti. Sumele achitate – care, conform legii, se achită la depunerea actelor- se pierd și nu mai pot fi returnate. Atenție – soții nu se pot prezenta la un alt termen decât cel acordat, în afara situațiilor extreme.

În cazul divorțului cu copii minori, acestia vor fi audiați dacă este cazul, și se va încheia o convenție autentică referitoare la acordul soților în privința minorilor, convenție a cărui număr se va trece în certificatul de divorț.

Daca foștii soți doresc, se poate încheia, imediat după emiterea certificatului de divorț și un act de lichidare a regimului matrimonial precum și un act de partaj al bunurilor comune.

Trebuie știut însă, că partajarea bunurilor comune se poate face și în timpul căsătoriei, caz în care încetarea regimului matrimonial se va produce numai odată cu pronunțarea divorțului.

Costurile unui divort la notar sunt relativ reduse și încep de la suma de 600 lei + TVA , plus taxele aferente verificărilor, pentru un divorț simplu, fără minori. Costuri mult reduse față de cele în instanță.

Concluzia: vreți să divorțați? Mergeți la notar.

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.