SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ BORUNĂ CHIRAŢA ŞI ASOCIAŢII

Constanta

Adresa: Griviţei, nr. 1 et. 1 (Cod postal:900727), Constanta, Jud. Constanta, Romania

Despre SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ BORUNĂ CHIRAŢA ŞI ASOCIAŢII

Societate Profesionala Notariala Boruna Chirata

 

Conform art.12 din legea nr. 36/1995, competenta notarilor publici este urmatoarea:

a) redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților;

b) autentificarea înscrisurilor;

c) procedura succesorală notarială;

d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;

e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor;

f) darea de dată certă înscrisurilor;

g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităților de care dispune biroul notarial;

h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor;

i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

j) efectuarea și legalizarea traducerilor;

k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;

l) activități fiduciare, în condițiile legii;

m) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;

n) înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;

o) certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora;

p) procedura divorțului, în condițiile legii;

q) emiterea certificatului european de moștenitor;

r) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moștenitorilor;

s) emiterea titlurilor executorii notariale;

ș) orice alte operațiuni prevăzute de lege.

 

Program de lucru: Luni-Vineri: 09.00 - 16.00

D-na. Notar Borună Chiraţa mobil: 0722-511969
D-na. Notar Manea Magdalena mobil: 0722-511970

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.