EURO QUALITY TEST SRL

Bucuresti

Adresa: Punct de lucru (Laborator): Str. Şarul Dornei, nr. 11, Sector 5 (Cod postal:06229), Bucuresti, Jud. Bucuresti, Romania

Despre EURO QUALITY TEST SRL

A. Studii Geotehnice pentru drumuri, căi ferate, poduri şi lucrări de artă, construcţii civile şi industriale. Laboratorul EURO QUALITY TEST Bucureşti, este autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii ca laborator de încercări grad II - profilul GTF - Geotehnica şi Teren de fundare 

B. Consultanta tehnica in vederea Certificarii Sistemelor de Management Integrat - Calitate ISO 9001 si Mediu ISO 14001 a operatorilor economici din domeniul constructiilor, respectiv a Certificarea Conformitatii Produselor si Materialelor de Constructii in vederea aplicarii marcajului CE

C. Foraje pentru apă, foraje de observaţie nivel hidrostatic şi epuismente 

D. Studii Geologotehnice, hidrogeologice şi impact de mediu 

E. Expertizare tehnică construcţii şi căi de comunicaţii 

a. Drumuri, căi ferate, poduri, lucrări de artă, construcţii civile şi industriale - infrastructură - sondaje teren de fundare, terasamente şi fundaţii - suprastructură - arhitectură, construcţii şi instalaţii aferente 

b. Expertiza tehnico-economico, extrajudiciară şi/sau judiciară 

F. Consultanţă tehnica şi inginerie pentru construcţii şi căi de comunicaţii - drumuri, căi ferate, poduri, lucrări de artă, construcţii civile şi industriale  

a. Servicii de dirigenţie/inspecţie de şantier  

b. Verificare autorizată de proiecte 

G. Testări în situ şi laborator pentru construcţii şi căi de comunicaţii 

H. Cadastru si Topografie

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.