DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

Suceava

Adresa: B-dul 1 Mai, nr. 6 , Suceava, Jud. Suceava, Romania

Despre DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

Direcţia Silvică Suceava , unitate a Regiei Naţionale a Pădurilor, desfăşoară o activitate complexă, iar gama produselor şi serviciile oferite este diversă şi atractivă.

Ea acţionează pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea fondului forestier,valorificarea superioară a lemnului şi a celorlalte produse ale pădurii , gospodărirea raţională a fondurilor de vânătoare şi pescuit şi anume .

-apără intregritatea fondului forestie de stat şi – pe bază de contract – pădurile altor deţinători,

-administrează fondul forestier în scopul conservării şi dezvoltării biodiversităţii ecosistemelor forestiere şi mediului ambiant;

-administrează rezervaţiile naturale şi ştiinţifice din fondul forestier;

-asigură continuitatea producţiei de masă lemnoasă prin recolte anuale corelate cu posibilitatea pădurii;

-executa lucrari de regenerare si intretinerea arboretelor tinere;

-produce o gama larga de puieti forestieri si ornamentalisi pomi de iarna;

-efectuează gospodărirea fondurilor de vânătoare şi pescu- it in apele de munte şi produce, încondiţii ecologice, păstrăv de consum,

-organizează la cerere partide vânătoare şi programe turistice complexe;

-recoltează, prelucreazăşi valorificăpe piaţa internă şiexternă fructe şi ciuperci de pădure (afine, zmeură, hribi, gălbiori, etc), ecologic“curate” şi având o valoare nutritivă rifdicată;

-oferă sortimentele dematerial lemnos de răşinoase şi foiase având diverse utilizări industriale(cherestea,construcţii, rezonanţă şi claviatură, furnire, celuloză);

-produce diverse sortimente de lemn prelucrat (cherestele, lăzi, mic mobilier, etc.);

-produce împletituri din nuiele de răchită şi cărbune din lemn;

-efectuează lucrăricomplexe de reconstrucţie ecologică şi de ameliorare a terenurilor degradate;

-întreţine şidezvoltă reţeaua de drumuri forestiere;

-acordă asistenţă tehnică, material săditor ( puieţi ) şi servicii de specialitate pentrufondul forestier privat sau al altor deţinători;

-desfăşoară activităţi de educaţie ecologică şi de cunoaştere a importanţei pădurii pentru societate

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.