CEPROHART SA

Braila

Adresa: B-dul Al. I. Cuza, nr. 3 (Cod postal:810019), Braila, Jud. Braila, Romania

Despre CEPROHART SA

Ceprohart este singurul producător de hârtii securizate din România. Aceasta hârtie prin caracteristicile tehnice și elementele de securizare conținute devine dificila de contrafăcut sau de falsificat și poate fi întrebuințată pentru emiterea documentelor oficiale de către autoritățile centrale, regionale sau locale după caz. Ceprohart poate furniza hârtia pentru emiterea:
- Titlurilor de proprietate;
- Avize, adeverințe, autorizații, alte certificări;
- Certificatelor de stare civilă;
- Bilete intrare la spectacol, bilete transport etc.
În portofoliul nostru de produse se regăsesc:
Hârtia cu filigran.
Hârtia cu fibre
Hârtia cu pigmenți
Hârtia cu doturi termocromici
Hârtia cu folie holografică aplicată
Pentru mai multe detalii vizitați www.securitypapers.ro sau ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@securitypapers.eu.
Ofertă generală de servicii de proiectare şi consultanţă de mediu
S.C. CEPROHART S.A. Brăila poate realiza următoarele servicii:
- Documentaţii complete pentru accesare fonduri nerambursabile pentru proiectele de investiţii sau de instruire personal ale Societăţilor Comerciale (Programe UE, Programe EEA, Programe BERD, etc);
- Documentaţii complete pentru accesare fonduri nerambursabile pentru proiecte de cercetare-dezvoltare în parteneriat cu Societăţi Comerciale – inovare sau transfer tehnologic (Programe UE, Programul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare, etc.);
- Studii tehnice sau economice diverse – de piaţă, de oportunitate, de soluţii tehnice, de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri de afaceri, analize cost-beneficiu, etc;
- Studii comparative de oferte de furnitură, de servicii sau de lucrări, caiete de sarcini, documentaţii complete de achiziţii;
- Proiecte Tehnice şi Detalii de Execuţie pentru orice tip de investiţie şi pentru toate specialităţile implicate în investiţie;
- Documentaţii Tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, inclusiv pentru obţinerea Avizelor şi a Acordurilor necesare;
- Documentaţii Tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Dezafectare sau de Demolare, inclusiv pentru obţinerea Avizelor şi a Acordurilor necesare;
- Diverse documentaţii de mediu: Raport de amplasament (RA) şi Solicitare pentru obţinerea Autorizaţiei Integrate de Mediu, Bilanţuri de Mediu (BM), Studii de Evaluare Impact de Mediu (RIM), Raport de mediu (RM) şi Evaluare adecvată (EA);
- Documentaţii pentru obţinerea Avizelor şi Autorizaţiilor de Gospodărire a Apelor;
- Proiecte de realizare depozite conforme de cenuşă/alte deşeuri, închidere de depozite de deşeuri, etc;
- Management proiecte, asistenţă tehnică la proiectele realizate şi consultanţă în implementarea proiectelor cu finanţări nerambursabile;
- Orice alt tip de servicii de proiectare-dezvoltare care poate fi solicitat de beneficiari.
 Pentru mai multe detalii vizitați www.ceprohart.ro sau ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected]

Galerie foto

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.