Planuri topografice de situatie in format analogic si digita

SACORA CAD SRL - Servicii de topografie, geodezie, cartografie, cadastru Deva

0354-402725, 0745-781150, 0749-182100, 0740-161256, 0724-261052, 0745-169399

Detalii

Topografie, cadastru = eficienta operationala, seriozitate, flexibilitate si calitate !

Servicii oferite :

Documentatii cadastrale in vederea inscrierii in carte funciara a imobilelor (case, terenuri intravilane si extravilane)

Ridicari topografice pentru proiecte de infrastructura (drumuri, canalizare, apa, etc.)
Trasarea in teren a diverselor proiecte tehnice
Harti si planuri topografice pe suport analogic si digital
Dezmembrari, parcelari sau lotizari de terenuri
Planuri topografice de situatie in format analogic si digital
Ridicari topografice si trasari constructii, cote, limite de proprietate
Aviz tehnic pentru obtinerea certificatului de urbanism si/sau autorizatie de construire
Documentatii cadastrale pentru scoaterea terenului din circuitul agricol
Masuratori batimetrice: studii ale adancimilor lacurilor si/sau raurilor; harti ale formei reliefului subacvatic; calcul de volum si suprafete ale apelor statatoare si curgatoare; monitorizarea evolutiei excavarilor in balastiere.

Experienta angajatiilor nostri si folosirea echipamentelor topografice moderne si performante va garanteaza calitatea lucrarilor !

 Toate lucrarile cadastrale executate, sunt conforme legislatiei în vigoare, respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.