Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI DUȘU ȘI ASOCIAȚII Constanta

0241-645262, 0728-908834

Detalii

Biroul executorului judecătoresc Dușu Dumitru îndeplinește următoarele acte: 1. Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

2. Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;

3. Comunicarea actelor de procedură;

4. Recuperarea pe cale amiabila a oricărei creanțe;

5. Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească;

6. Constatarea unor stări de fapt în condțtiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

7. Întocmirea proceselor - verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă;

8. Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz;

9. Executări directe:- Evacuări;- Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;- Vizitarea minorului;- Puneri în posesie, granituiri, servituți, predări de bunuri etc.

10. Executări indirecte:- Urmărirea mobiliară a creanțelor;- Urmărirea imobiliară a creanțelor.

11. Popriri;

12. Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin;

13. Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila);

14. Procese - verbale de oferta reală;

15. Confiscări;

16. Consultații în legătura cu constituirea actelor executionale;

17. Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența lui.

Dl. Executor Duşu Dumitru nr. tel. mobil: 0728-908834

Program de lucru: Luni - Vineri: 08.00 - 17.00

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.