Legalizarea copiilor de pe înscrisuri

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ VERITAS Arad

0257-254022, 257122

Detalii

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri    Este acea procedură prin care notarul public, căruia i-a fost prezentat un înscris sau document în original, realizează prin mijloace tehnice (fotocopiere) copii ale acestora, pe care le conformează cu originalul.    Nu se pot realiza copii legalizate de pe înscrisurile sau documentele prezentate notarului în copie simplă, de pe documentele care poartă menţiunea "conform cu originalul", de pe cele care au fost deja legalizate sau de pe cele la care partea nu se află în posesia originalului oficial (cazul hotărârilor judecătoreşti).    Hotărârile judecătoreşti se legalizează întotdeauna de către instanţa judecătorească care le-a pronunţaţ, astfel cum este menţionată în antetul fiecărei hotărâri.

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.