Clorura de potasiu

BADS BRAȘOV SRL Brasov

0729-028439

Detalii

Formulă chimică: KCl

Descriere: substanta solida, cu aspect de materie cristalina de culoare alba, fara miros.

Utilizări: Ingrasamant, catalizator, adaos alimentar

Recomandări: Trebuie evitată formarea de praf. In caz de vapori/pulbere/aerosol trebuie folosită masca de protecţie respiratorie. Trebuie folosit echipamentul de protecţie personal.

CAS Nr.: 7447-40-7EINECS: 231-211-8 

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Clorura de potasiu

Parametri

Densitate

1,987 g/cm3 (20 °C)

pH

Neutru

Punctul de fierbere

1500°C

Punctul de topire

772°C 

Ambalare: Se ambaleaza in saci de 25 kg

Etichetarea: In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1278/2008

Pictograme de pericol: Nu apare

Transport:

Transport stradal/feroviar ADR/RID (înafara graniţelor):

Clasa ADR/RID-GGVS/E: - niciunul

Transport maritim IMDG:

Clasa IMDG: niciunul

Marine Pollutant Nu

Transport aerian ICAO-TI şi IATA-DGR:

Clasa ICAO/IATA: niciunul

Termen de garantie: 5 ani

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.