Certificare metrologica

ICPE Bucuresti

021-5893300

Detalii

Laborator Metrologie

Laboratorul de metrologie Icpe, cu o experienţă de peste 50 de ani în domeniul metrologic, este recunoscut de către organisme naţionale şi internaţionale în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025/2005 pentru transmiterea unităţii de măsură legală preluată de la Sistemul Naţional de Etalonare din cadrul Institutului Naţional de Metrologie şi este acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, conform certificatului de acreditare Nr. LE 014 valabil până în anul 2018.

Certificat de Acreditare RENAR 2014 Acreditare RENAR 2014 Pagina 1 Anexă Certificat de Acreditare RENAR 2014 Pagina 2

Domeniile pentru care Laboratorul de Metrologie Icpe este acreditat RENAR sunt:

 • Presiuni
 • Mărimi Electrice

Domeniile pe care Laboratorul de Metrologie Icpe le abordează suplimentar sunt:

 • Mărimi electrice
 • Lungimi
 • Timp/Frecvenţă
 • Temperaturi

Laboratorul are implementat Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu, aliniat la cerințele Standardului de Calitate, SR EN ISO 9001: 2008 și de Mediu SR EN ISO 14001/2005, implementat prin Societatea Română de Asigurare a Calității -  SRAC. Laboratorul are documentat, implementat şi menţine un Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardului SR OHSAS 18001: 2008.

Certificat SRAC 01/4 Certificat IQNET RO - 0001 Certificat SRAC 755/1
Certificat CERTIND 713 SS Diplomă membru fondator

Trasabilitatea laboratorului este asigurată față de Institutul Național de Metrologie - INM coordonat de Biroul Român de Metrologie Legală - BRML și laboratoare europene (Fluke și Beamex), și are colaborări interlaboratoare cu Institutul Național de Metrologie, Universitatea Politehnică București-Facultatea de Electrotehnică-Catedra de Metrologie și Universitatea Tehnică de Construcții București.

Laboratorul a achiziționat în ultimii ani un număr mare de etaloane specializate, performante, cu software dedicate încorporate, care pot transmite unitatea de măsură către mijloacele de măsurăre noi apărute pe piața din România, cu ajutorul cărora Laboratorul de Metrologie a deservit peste  200 de clienți proprii.

Infrastructura Laboratorului de Metrologie Icpe utilizează etaloane de referință de cel mai înalt nivel a căror trasabilitate este stabilită la nivel național sau internațional, astfel încât rezultatul măsurărilor generate  de către acestea să satisfacă încrederea clienților. Specialiștii din domeniul metrologiei din cadrul Icpe sunt preocupați de pregătirea lor profesională și au capabilitatea și competența de a efectua măsurători în domeniile amintite. Față de toţi clienții - actuali și potențiali serviicile laboratorului sunt orientate către satisfacerea cerințelor acestora și de a se asigura că toate măsurările efectuate răspund atăt cerințelor lor privind calitatea, căt și cerințelor legale și reglementate.

Principiile care stau la baza sistemului Laboratorului de Metrologie Icpe sunt:

 • Principiul transparenţei  constă în cunoaşterea procesului de etalonare/măsurare, cunoaște care sunt obiectivele, politicile aplicate, care sunt strategiile adoptate, cum sunt implementate programele declarate şi care sunt costurile acestora
 • Principiul independenţei laboratorului nu influenţează personalul în luarea deciziilor asupra rezultatelor etalonărilor-măsurărilor
 • Principiul imparţialității laboratorului conferă credibilitate în competenţa tehnică a laboratorului, creşterea competitivităţii personalului şi integritatea laboratorului fiind una dintre pârghiile pentru câştigarea şi menţinerea încrederii
 • Principiul confidenţialităţii laboratorului constă în aplicarea unei politici şi unei proceduri care să asigure protecţia informaţiilor confidenţiale şi a drepturilor de proprietate ale clienţilor săi
 • Principiul egalității de șansă aplicat de laborator permite accesul în mod egal la relaţia cu organismele de acreditare şi cu clienții
 • Principiul oportunității permite laboratorului alocarea fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii şi creşterea gradului de competenţă şi încredere
 • Principiul eficienţei constă în alocarea fondurilor necesare şi urmărirea ca atingerea obiectivelor să se facă cu costuri cât mai mici.
 • Principiul responsabilității laboratorului se rezumă la informare, comunicare şi conştientizarea personalului, fiind interzise manipularea sau impunerea unui mod de evaluare a rezultatelor
 • Principiul adresabilităţii şi al interesului laboratorului constă în modul de procesare a cererilor într-un mod prompt şi eficient, să se asigure că sunt respectate termenele convenite cu clienţii
 • Principiul necesității este menţinerea laboratorului la cotele atinse şi aplicarea de acţiuni preventive pentru a îmbunătăţi continuu procesul de etalonare/măsurare pentru a răspunde necesităţilor clienţilor într-o gamă cât mai largă

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.