CURSURI INSTITUTII PUBLICE – 30 OCTOMBRIE – 04 NOIEMBRIE 2017 SINAIA, HOTEL NEW MONTANA****

LECTOFORM CONSULTING SRL Bacau

0234-512143

Detalii

CURSURI INSTITUTII PUBLICE, 18 – 23 OCTOMBRIE 2017 BĂILE FELIX, HOTEL HYPERION***

18 – 23 OCTOMBRIE 2017 BĂILE FELIX, HOTEL HYPERION***

  • AUDIT ȘI CONTROL INTERN
    ACHIZIȚII PUBLICE ȘI UTILIZARE S.E.A.P
    CONTABILITATE BUGETARĂ ŞI FISCALITATE
    MANAGEMENTUL PROIECTELOR
950Lei
TAXĂ CURS
1950Lei
PACHET HOTEL
 

DISCOUNT-URI ȘI BONUS-URI
Click AICI pentru a vedea pagina noastră de discount-uri și bonus-uri valabile anul acesta.

TOMBOLE LECTOFORM CONSULTING
TOMBOLELE CU PREMII se vor organiza la toate cursurile ce se vor derula în acest an. La fiecare tombolă se vor acorda premii constând în week-end-uri la munte, la mare şi în staţiuni balneo acordate cu sprijinul partenerului Lectoform Travel şi produse de birotică şi papetărie acordate de www.paperaf.ro.

Participarea la tombole este garantată tuturor participanţilor la programele noastre de formare profesională care se vor organiza în acest an şi care sunt prezenţi în sălile de curs la extragere.

DETALII CAZARE/MASĂ
BĂILE FELIX, HOTEL HYPERION*** – CLICK AICI

INSCRIERE

SERVICII FORMARE PROFESIONALĂ
PROCEDURĂ ÎNSCRIERE
Înscrierea la cursuri se efectuează pe baza formularului de participare tipizat ce poate fi solicitat organizatorului la tel. 0234/512.143, mobil. 0786.192.764, 0724.240.808, 0745.774.597, 0753.337.066 e-mail office@lectoform.ro sau on-line pe site-ul nostru www.lectoform.ro.

COORDONATE PLĂȚI TAXA DE CURS
Taxa de curs se achită în contul SC Lectoform Consulting SRL, C.U.I. 27028550, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, cont de virament RO55TREZ0615069XXX006492, pe baza facturii proforme primite de la organizatori.

COORDONATE PLĂŢI TARIF SERVICII DE CAZARE
Tariful pentru serviciile turistice – cazare şi excursia de socializare (în locaţiile în care se organizează) – se achita în contul partenerului S.C. Lectoform Travel S.R.L, C.U.I. 32351409, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău cont de virament RO78TREZ0615069XXX013256, pe baza facturii proforme primite de la organizatori.

CERTIFICARE
Cursurile autorizate se finalizează cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională de Calificări doar pentru grupele de minim 8 cursanți.

Certificatele pentru ocupatiile Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Manager proiect, Expert achiziții publice, Auditor intern, Expert fiscal, Manager resurse umane, Evaluator proiecte, Secretar primărie, prefectură, Expert prevenrie și combatere a corupției, Evaluator proiecte, Controlor financiar, Expert/Specialist în parteneriat public-privat, Auditor intern în sectorul public se eliberează doar participanţilor la curs care fac dovada absolvirii de studii superioare cu diplomă de licenţă sau adeverinţă valabilă de susţinere a examenului de licenţă.
Certificatul pentru ocupația Inspector/Referent Resurse Umane, Inspector Salarii, Referent de Stare Civilă, Contabil, Tehnician urbanism și amenajarea teritoriului, Competențe antreprenoriale, Tehnician asistenţă socială, se eliberează participanţilor care fac dovada absolvirii de studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Dosarul de curs, care se depune în prima zi de desfăşurare a programului de formare profesională, trebuie să conţină copii xerox după următoarele documente: Carte de identitate, Certificat de naştere, Certificat de căsătorie (exclusiv pentru doamne), Diplomă de studii (bacalaureat/ licenţă / master). Neprezentarea actelor solicitate pe parcursul programului atrage excluderea de la examenul de absolvire în baza căruia se eliberează certificatele recunoscute.
Pentru programul Expert/Specialist în parteneriat public-privat dosarul de cursuri trebuie sa conţină şi adeverinţă de salariat din care să rezulte o experienţă în muncă de minim 3 ani.
Pentru programul Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene dosarul de cursuri trebuie să conţină şi adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea „Apt pentru curs”.

Programele de specializare care nu sunt acreditate ANC se finalizează cu certificat de participare emis de Lectoform Consulting S.R.L. Participanţilor la curs care nu îndeplinesc criteriile de studii la programul de formare profesională pentru care optează, li se elibereaza certificate de participare sub antetul Lectoform Consulting.

PROGRAM CURSURI
Programul de desfăşurare a cursurilor va fi comunicat individual persoanelor înscrise cu o săptămână înaintea începerii sesiunii de perfecţionare, prin e-mail sau fax.
Cursurile se vor derula zilnic, cu excepţia primei zile cand se face cazarea şi a ultimei zile când se eliberează camerele. Durata de desfăşurare a cursurilor este de 5 ore/zi. Intervalele orare de desfăşurare a cursurilor vor fi anunţate în prealabil.

MATERIALE CURSURI
Fiecare cursant va primi la începerea programului de formare profesională la care participă, mapa personalizată de curs, suport – ul de curs în format electronic, pix personalizat.

RETRAGEREA DE LA CURSURI
Fără penalităţi, cu anunţarea în prealabil a organizatorului în cel mult 10 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
Cu penalitate de 30% din taxa de curs daca retragerea este realizată în cel puţin 5 zile până la începerea cursului.
Cu penalitate de 70% din taxa de curs dacă retragerea este realizată în cel mult 5 zile până la începerea cursului.

PENALITĂŢI
Retragerea de la cursurile la care s-a optat pentru servicii oferite prin LectoForm Travel, implică și penalități aplicate la tariful pentru servicii turistice, după cum urmează:
30% din tariful serviciilor turstice dacă retragerea se face in cel mult 15 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.
100% din tariful serviciilor turistice dacă retragerea se face in mai puțin de 10 zile până la data începerii cursului la care s-a efectuat înscrierea.

Pentru a evita impunerea de penalități, se acceptă desemnarea unei alte persoane pentru a participa la sesiunea pentru care s-a efectuat inițial înscrierea sau reprogramarea la un alt curs din ofertă cu reținerea a unui procent de 10% din tariful pentru serviciile turistice aferente înscrierii inițiale.

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.