Ipoteci

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ Sector 3

021-3208027, 0756-191261, 0748-115411

Detalii

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligaţii. Mai exact, ipoteca este dreptul pe care îl are creditorul asupra bunului adus în garanție de către debitor sau de către un garant al acestuia, în scopul asigurării recuperării creanței în caz de neplată.

Se pot astfel ipoteca: case, apartamente, terenuri, autoturisme, drepturi de creanță, acțiuni, și altele.

Ipoteca este, prin natura ei, accesorie şi indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligaţia pe care o garantează şi poartă în întregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele şi asupra fiecărei părţi din acestea, chiar şi în cazurile în care proprietatea este divizibilă sau obligaţiile sunt divizibile.

Dreptul de ipotecă se menţine asupra bunurilor grevate în orice mână ar trece.

Creditorul ipotecar are dreptul de a-şi satisface creanţa, în condiţiile legii, înaintea creditorilor chirografari, precum şi înaintea creditorilor de rang inferior.

Dacă prin lege nu se prevede altfel, ipoteca nu este opozabilă terţilor decât din ziua înscrierii sale în registrele de publicitate. In cazul bunurilor imobile este vorba de Registrele de Carte Funciară, iar în cazul celor mobile poate fi vorba de Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului precum și orice alt organ prevazut de lege, în funcție de natura bunului ipotecat. Notarul public ce a autentificat Contractul de Ipotecă are obligația efectuării publicității acestuia. 

Atunci când vorbim despre ipoteci imobiliare, acestea se constituie, de regulă, în practica notarială, cu ocazia obținerii unui credit, fie la cumpărarea unui imobil, fie ulterior dobândirii acestuia.  Orice notar public poate colabora, conform legii, cu orice unitate bancară, în acest sens. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.