Curs Expert Accesare Fonduri Europene, 7-15 Decembrie 2021, Preț Redus 850 Lei

ONLINE 7-15 decembrie 2021

Preț redus 850 lei

# traineri consultanți și evaluatori

# 5 zile pregătire intensivă

# aplicaţii MySMIS

# set complet de documente

 

Curs Expert Accesare Fonduri Europene este un curs practic, susținut de lectori consultanți experimentați, cu vastă experiență în elaborarea și implementarea proiectelor europene. Cursul își propune dezvoltarea abilităților și deprinderilor necesare redactării cererilor de finanțare. 

Suportul de curs este actualizat permanent cu legislația și regulamentele publicate de autoritățile finanțatoare. În suportul de curs sunt incluse exemple de bună practică, spețe, situații concrete, întâlnite de consultanții noștri atât în etapa de elaborare a cererii de finanțare, cât și în etapa de implementare. 

La finalul cursului, participanții vor avea capacitatea să parcurgă și să înțeleagă cerințele din ghidul solicitantului, să estimeze realist toate resursele necesare elaborării cererii de finanțare (resurse umane și materiale), să elaboreze strategia de proiect, să redacteze componentele cererii de finanțare, să urmărească procesul de evaluare și de contractare și să elaboreze planul de implementare. 

 

Curs 100% practic:

Aplicațiile sunt bazate pe elaborarea unor documente esențiale: cererea de finanțare, contractul de finanțare, actul adițional, notificarea, raportul tehnico-financiar, cererea de rambursare, cererea de plată, raport de monitorizare, raportul de progres, procedura de achiziție. 

Aplicațiile vizând componenta de scriere a proiectului, la finalul cursului, participanții vor ști să analizeze cerințele proiectului, condițiile de eligibilitate, vor avea capacitatea să stabilească rezultatele și indicatorii, să definească activitățile și subactivitățile, să le coreleze cu resursele și rezultatele, să redacteze obiectivele, contextul și justificarea, să estimeze resursele, să elaboreze bugetul, planul de achiziții.

Sunt prezentate, analizate și exemplificate toate fazele de concepere și derulare ale unui proiect european, de la analiza oportunității de participare, până la constituirea și organizarea activităților de scriere, procesul de evaluare, contractare, implementare, închidere și sustenabilitate. 

 

Cine participă?

Cursul este un program esențial de pregătire pentru toți cei care doresc să acceseze sau să implementeze proiecte europene. Chiar și când organizația decide să aleagă un consultant pentru scriere, este nevoie de personal intern specializat și pregătit pentru a putea purta discuții specifice și pentru a participa activ la numeroasele decizii care se iau pe parcursul elaborării unei cereri de finanțare.

În cadrul cursului se pune accent pe familiarizarea participanților cu documentele de referință, precum ghidul solicitantului, grila de evaluare, manualul beneficiarului, dar și cu mediul legistativ și instituțional, proceduri, regulamente, instrucțiuni obligatorii în procesul de implementare. 

Cursul se adresează proprietarilor de afaceri, coordonatorilor de organizații non-guvernamentale, managerilor care se pregătesc să implementeze, experților care doresc să se perfecționeze, cât și celor care aspiră la o carieră profesională în domeniul consultanței. 

 

Pregătire intensivă:

În cadrul celor 5 zile de curs sunt prezentate exemple și documente reale, precum ghidul solicitantului, contractul de finanțare, notificare experți, cererea de finanțare, cererea de plată, cererea de rambursare, instrumente de monitorizare, raport de sustenabilitate. 

 

Autorizare:

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

 

Lectori consultanți:

Cursul Expert Accesare Fonduri Europene este susținut de experți consultanți, dar și evaluatori, cu vastă experiență în elaborarea cererii de finanțare și în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. 

 

Competențe recunoscute la nivel european:

1. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 

2. Aplicarea normelor de protecția mediului;

3. Menținerea unor relații de muncă eficace;

4. Pregătirea elaborării proiectului;

5. Documentarea în vederea realizării proiectului;

6. Stabilirea parteneriatelor;

7. Elaborarea proiectului.

 

Detalii desfășurare curs:

7-15 decembrie 2021

Marți-Joi: 7-9 decembrie 2021

Marți-Miercuri: 14-15 decembrie 2021

Interval orar 18:00 – 21:30

 

Nivel studii:

Înscrierea și participarea nu au condiții speciale de acces privind nivelul studiilor.

Înscrierea la examen în vederea certificării este disponibilă doar pentru absolvenții de studii superioare. 

Pentru persoanele cu studii în străinătate, este obligatorie echivalarea diplomelor în România

 

Traineri:

Liliana Glejaru, Elena Pavel, Ana Maria Onu

 

PREȚ CURS:

Preț redus 850 lei, pentru înscrieri timpurii

Preț întreg 1200 lei

 

Persoană contact:

Alina Badea - 0756 056 480

Email: office@eurobestteam.ro

 

Înscriere: vă rugăm completați formularul online, disponibil pe pagina cursului: 

https://www.eurobestteam.ro/curs-expert-accesare-fonduri-europene/

copyrights © 2018 Millenium Management srl. Realizare: Gloobus Software Development.   All rights reserved.